A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Izrael - Akko - Průvodce

Leží severně od Haify. Je to velmi staré město, přístav na severu Izraele. 2001 bylo Akko zařazeno na seznam památek UNESCO. Hosty ve městě byli v historii například Marco Polo nebo František z Assisi a další významné osobnosti. Staňte se dalšími v řadě obdivovatelů tohoto města.

Akko bylo ve své dlouhé historii různě osídleno, největší rozkvět nastal s křižáckými výpravami. Od 12. století bylo Akko na 200 let jednou z hlavních pevností západního křesťanství ve Svaté Zemi. Porážkou křižáků roku 1291 při obléhání Akko muslimy skončilo panství křižáků v Palestině.

Roku 1799 obléhal město Napoleon během svého tažení do Sýrie, ale nedobyl je. Dodnes jsou na to obyvatelé Akko hrdí. Postupně začal význam Akko upadat a začala vzkvétat sousední 13km vzdálená Haifa .

Město bylo 17 krát obléháno. Nejvýznamnější památkou jsou zbytky křižáckého hradu a opevnění. Tureckou dobu připomíná citadela, která bránila město od moře. Město je plné zbytků tureckých staveb, hlavně lázní. Nejkrásnější mešita (Al-Jazzar) ve městě je postavena na zbytcích křižácké katedrály.

Staré město je odděleno od toho nového historickými hradbami, vnitřní uličky města jsou protkány arabským trhem.

Nové Akko je dnes obydleno převážně židy, staré město muslimy. V dobách Nového zákona bylo město známo pod názvem Ptolemaios. Město je také známé tím, že zde byl dva roky vězněn zakladatel náboženství Bahai .

Koupání na místních plážích nepatří k tomu nejlepšímu v Izraeli, přístup do vody je hodně skalnatý, pláže nebývají moc čisté především díky místním obyvatelům, kteří na nich často piknikují.

Izrael - Přístav v Akku (nahrál: František)
Izrael - Přístav v Akku
Izrael - Uličky v Akku (nahrál: František)
Izrael - Uličky v Akku
Akko (nahrál: admin)
Akko

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11

Oblíbené hotely

další hotely

Články odjinud

Ženy.cz

GLOSA: Příšerný styl Carrie Bradshaw? Vždycky byla trochu mimo
GLOSA: Příšerný styl Carrie Bradshaw? Vždycky byla trochu mimo