A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Izrael - Galilejské jezero - Průvodce

Kromě toho, že je to krásné místo opředené mýty a Ježíšovými zázraky, je také hlavním zdrojem vody pro celý Izrael. Jezero je známé pod různými jmény: Kineretské, Galilejské, Genezarethské.

Oblast Galileje je nejpopulárnější částí země díky krásné krajině a množství památek. Jsou zde zelená údolí, lesy, úrodná půda. Zde vzniklo mnoho židovských textů: *Talmud a Kabala*, Ježíš zde konal řadu zázraků, například chodil po hladině Galilejského jezera. Prvními Ježíšovými učedníky byli místní rybáři.

Voda přichází řekou *Jordán*. V létě může mít voda v jezeře až 33 stupňů. V jezeře je až 20 druhů ryb a lov ryb byl významným zdrojem obživy už od biblických dob. Ryba sv.Petra (druh ryby) je doporučována ve všech izraelských restauracích. V jezeře se dá i koupat, v okolí je hodně kibuců .

Uvidíte zde hejna bílých a růžových pelikánů.

Jezero je známé pod různými jmény: Kineretské, Galilejské, Genezarethské. Je to sladkovodní jezero. Hebrejské jméno Kineret bývá odvozováno od hudebního nástroje Kinor, což je lyra, protože jezero má tvar lyry. Hlavní místa Ježíšových zázraků u jezera: *
Tabgha – zázrak dělení chleba a ryb, kde Ježíš nasytil 5000 lidí jen pěti bochníky chleba a dvěma rybami.
Capernaum - zde leží zbytky synagogy, kde Ježíš kázal
Hora Blahoslavení- místo Ježíšova kázání (evangelium sv.Matouše, Kázání na hoře) nad jezerem a místo, kde vybral ze svých následovníků 12 apoštolů Největší město u jezera je Tiberias**. Je také hlavním městem severního distriktu. Bylo nazváno po římském císaři Tiberiovi. Dnes je to vyloženě židovské město. Je to také významné lázeňské středisko, jsou zde horké prameny. Na jezeře je rozvinutá místní lodní doprava, hlavní spojující ostatní části s Tiberiasem.

Galilejské jezero (nahrál: admin)
Galilejské jezero
Tiberias Galilejské jezero (nahrál: admin)
Tiberias Galilejské jezero

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
REKLAMA

Články odjinud