A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Izrael - Průvodce

Izrael leží na Blízkém východě, rozloha činí 20.770 km2. Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Je zde obrovská pestrost podnebí, v šířce 100 km existují současně tři podnební pásy. Mrtvé moře je nejníže položeným místem na zeměkouli.

Území Izraele je dlouhé 520 km a velmi úzké, v nejširším bodě měří 116 km. Přestože jde o malé území, najdeme tu nejrůznější typy krajiny - od lesnatých pohoří přes úrodná zelená údolí až po hornaté pouště, od pobřežní nížiny až po subtropické údolí Jordánu s Mrtvým mořem – nejníže položeným místem na zeměkouli. Přes polovinu území Izraele tvoří polopoušť. Izrael leží mezi třemi pouštěmi: na východě je Syrská poušť, na jihu Arabská a na jihozápadě poušť Sahara. Je to krajina ohraničená třemi moři – Středozemním, Rudým, Mrtvým mořem a Galilejským jezerem.

Je zde obrovská pestrost podnebí, v šířce 100 km existují současně tři druhy podnebí: u Středozemního moře je subtropické pásmo, ve středu krajiny je příjemné evropské podnebí, v údolí Mrtvého moře, koryta řeky Jordánu a na Negevské poušti je tropické pásmo.

Nejnižším bodem je Mrtvé moře: -408 m Nejvyšším bodem je hora Hemron: 1,208 m

V této malé zemi roste kolem 3000 různých druhů rostlin, žije zde 450 druhů ptáků.

Velkým problémem je voda. Ta je v Izraeli vzácnou tekutinou. Vodní zdroje jsou považovány za národní majetek. Galilejské jezero je jediným větším zásobníkem sladké vody. Z něj se čerpá voda a je vedena potrubím po celé zemi. Spotřeba vody je měřena a přísně kontrolována.

Jordán, nejdelší a nejvodnatější řeka Izraele má tři prameny. Údolí Jordánu je dlouhé 252 km, s meandry asi 330 km. Tvoří hranici s Jordánskem.

Zvláštností v Izraeli je pokus oživit některá vybraná místa osazením zvířat z biblických časů. Jedná se o vyhynulá zvířata, která dnes žijí jen ve zvláštních rezervacích. Je to např. asijský divoký osel, mezopotámský daněk nebo bílá antilopa. Řada židovských nadací podporuje vysazování nových stromů, zvláště tzv. jeruzalémské borovice. Kousek od Jeruzaléma můžete při cestě autobusem vidět po obou stranách silnice tzv. les mučedníků, 100 000 stromů vysazených na památku obětí holocaustu.

Poslední editace textu: 2.2.2014 12:00
Další informace
REKLAMA


Články odjinud

Ženy.cz

GLOSA: Příšerný styl Carrie Bradshaw? Vždycky byla trochu mimo
GLOSA: Příšerný styl Carrie Bradshaw? Vždycky byla trochu mimo