A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Izrael - Průvodce

Podle archeologů byl dnešní Izrael osídlen již před několika tisíci lety. Asi před 5.000 lety obývali tuto zemi příslušníci západosemitských kmenů - tzv. Kananejští – po nich se tehdy Izrael jmenovala Kanaán (země purpuru).

Psaná historie začíná až Abrahámem, který přišel z Mezopotámie kolem roku 1950 př.Kr.

1004-965 př.Kr. kraloval David
953-930 př.Kr. vládl Šalamoun, byl postaven a zasvěcen chrám a Izrael byl rozdělen na Izrael a Judeu
587 př.Kr. Nabuchodonozor zničil Jeruzalém a chrám a odvlekl zajaté judské kmeny do Babylónu
334 př.Kr. Alexandr Veliký ovládl Palestinu a po jeho smrti se dostala do rukou egyptských Ptolemaiovců
64 př.Kr.
Pompeius dobyl Jeruzalém
4-1 př.Kr. narodil se Ježíš (začíná se psát náš letopočet)
30 n.l. Ježíš byl ukřižován
66 n.l. Židé povstali proti Římu
70 n.l. zničen Jeruzalém včetně Chrámu
330 – 634 n.l. Palestina přešla pod byzantskou moc
614 n.l. Peršané dobili Palestinu
636 n.l. Muslimové ovládli Palestinu
1099 n.l. Jeruzalém dobyt Křižáky, založeno latinské království
1263 n.l. Mamelukové vládnou pobřežním městům po dalších 250 let
1400 n.l. mongolské kmeny dobyly Palestinu
1517 n.l. dalších 400 let turecké nadvlády(otomanská říše)
1917 Palestina dána po I.světové válce pod správu spojenců
1922 potvrzen britský mandát nad Palestinou
1933 zesílená vlna imigrantů
1947 OSN přijalo plán dělení Palestiny mezi Izraelem a Jordánskem
1948 britský mandát skončil a 14.května byl založen stát Izrael Započala válka mezi Židy a Araby
1956 suezská válka – Izrael zabírá Gazu a Sinaj
1967 vypukla tzv. šestidenní válka mezi Araby a Izraelem. Skončila okupací východního Jeruzaléma, Golanských výšin a západního břehu řeky Jordánu
1973 další válka mezi Židy a Araby (Egypt a Sýrie napadly Izrael), trvala 26 dní
1979 podepsána mírová dohoda mezi Egyptem a Izraelem
1982 Sinaj vrácena Egyptu
1991 Madridská konference za mír na Středním Východě
1993 došlo k vzájemnému uznání státu Izrael a OOP
1994 podepsána mírová smlouva s Jordánskem
2004 evakuace a likvidace židovských osad v pásmu Gazy, která se neobešla bez incidentů

Nepokoje neustále trvají, ale do Izraele se stále cestuje a jako běžný turista politický neklid v zemi nepocítíte, snad kromě množství vojáků na ulici a vojenských „check-pointů“ při přejezdech mezi městy.

Poslední editace textu: 2.2.2014 12:04
Další informace
REKLAMA


Články odjinud