A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Izrael - Průvodce

Izrael je zemí přistěhovalců. Od jeho založení v roce 1948 počet obyvatel stoupl 8x. Jeho 8 milionů obyvatel představuje pestrou mozaiku kultur, tradic, životních stylů, náboženství a etnických kořenů.

Základdní informace

Počet obyvatel je 8 mil. (k dubnu 2013), hustota obyvatelstva je 289 obyvatel na km2. V okamžiku založení měl stát pouhých 600.000 obyvatel.

Národnostní a náboženské složení

Národnostní složení: Židé 80,1%, Arabové 19%, ostatní 0,9%.

Náboženské složení: Většina obyvatel se hlásí k judaismu. Druhou největší skupinou jsou muslimové (sunnitská větev). Další významnou skupinou jsou křesťané a zvláštností jsou drúzové, které najdete v komunitách na severu země.

Země přistěhovalců

Masové přistěhovalectví do této země nemá ve světě obdoby. Stát se stará o přistěhovalce po dobu několika let, poskytuje jim sociální podporu, řeší problém jejich ubytování. Přistěhovalec je zařazen do jazykového kurzu a podporuje se jeho společenská integrace. Izrael je deklarován jako židovský stát, což právně i věcně znamená, že každý žid na světě má právo na azyl v Izraeli. Výjimkou jsou kriminální zločinci. Za Žida se považuje osoba, která má židovskou matku a nekonvertovala k jinému náboženství. Právo azylu se rozšířilo i na manželské partnery a děti.

U přistěhovalců z Evropy se rozlišují 2 větší skupiny: Aškenazim (Aškenaz-Německo) ze střední a východní Evropy nebo z Ameriky, kam se původně vystěhovali. Mluvili a částečně ještě mluví jidiš, řečí, jejímž základem je němčina s výrazy hebrejskými a slovanskými. Španělsko (Sefarad) je vlastí Sefaradim. Po vypuzení židů ze Španělska v 15.st. šli Sefaradim do Nizozemí, Řecka a Palestiny, kde v 19.st. tvořili největší část obyvatel.

Ortodoxní Židé

Zejména v Jeruzalémě potkáte hodně tzv. ortodoxních Židů, které poznáte podle jejich specifického oblečení. Tito Židé lpí na tradicích a poznáte je podle dlouhých černých kabátů, černých klobouků, bílých košil, vlasy s pramínky svázaných vlasů po obou stranách tváře (tzv. pejzy) a vousů. Mohou trošku i budit strach, neusmívají se a turisty zrovna v lásce nemají. Moderní ortodoxní Židé často už upouštějí od tradičního oblečení, zvyky ale striktně dodržují. Často uvidíte také tzv. jarmulku, kterou nosí věřící Židé, ale její nošení je pouze tradicí, ne přikázáním. Může mít různou velikost a barvu. Řada turistů, mužů, si nasazuje jarmulku (často papírovou) u Zdi nářků v Jeruzalémě, ale je to spíše jakýsi akt respektu, ale nemá to žádný náboženský smysl, pokud osoba není Žid. Zvláště ortodoxní Židé velmi dbají na dodržování zaběhlých pravidel při židovských svátcích.

Poslední editace textu: 4.2.2014 14:06
Další informace
REKLAMA


Články odjinud